stavebno-montážna firma
František Kozák - GASKOMPLET
T
E
L
P
M
O
K
S
A
G
Vitajte na stránke firmy
O nás

O nás

Od svojho vzniku v roku 1991 je cieľom firmy odovzdávať svojim obchodným partnerom len kvalitne a efektívne zrealizované diela. Na začiatku pôsobenia sme sa špecializovali na výstavbu plynovodov, plynových zariadení, ústredného kúrenia a zdravotechniky. Doposiaľ sme zrealizovali vyše 200 km VTL a STL plynovodov a 10 regulačných staníc plynu do viac ako 35 obcí. Od roku 1999 sme rozšírili svoju pôsobnosť aj o výstavbu inžinierskych sietí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, predaj a servis plynových spotrebičov a inštalačného materiálu.