Montáž a úpravy ÚK, ZTI, PZ A TZ

  • MONTÁŽ ZDRAVO-TECHNIKY A TECHNICKÝCH ROZVODOV,
  • OPRAVY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

Dodávame aj samostatné energetické zdroje väčších výkonov napr. kotolne verejných budov, obchodné centrá a bytové domy

Prečo si vybrať nás

Kotolňa vo výrobnom areáli BELHOLZ s.r.o. v Malom Šariši, ktorú sme realizovali získala 1. miesto v súťaži o najlepší realizovaný projekt v oblasti TZB v roku 2000, ktorej vyhlasovateľom bola Slovenská spoločnosť techniky a prostredia SR.

Realizujeme aj rozvody iných médií, ako napríklad horúcej pary, stlačeného vzduchu a vákua. Rozvody týchto médií boli zrealizované napr. vo výrobnom závode HINRICHS, s.r.o. v Ľuboticiach pri Prešove a U.S. Steel Košice, s.r.o.