Realizácia stavieb a ich zmien

Naša činnosť zahŕňa výstavbu rodinných domov, občianskych a priemyselných stavieb, vodojemov, ČOV a rekonštrukcie jestvujúcich občianskych a priemyselných stavieb a rodinných domov.