Výstavba inžinierskych sietí

Vodovody a kanalizácie sme začali realizovať od roku 1999. Doposiaľ sme vodovody a kanalizácie zrealizovali približne v 15 obciach ale taktiež aj pre súkromných investorov pri realizácií IBV.