Informácie o projekte

Zadávateľ projektu

Ing. arch. Ján Kunec

Doba realizácie

2  roky

Lokalita

Prešov