Zadávateľ projektu

Občianské združenie IBV Dulova Ves – Košariská

Doba realizácie

September 2014 – Október 2015

Lokalita

Košariská, Dulová Ves

Cena realizácie

611.553,98 € bez DPH

Rozsah stavby

  • Voda, kanál,
  • plyn s vyvedením všetkých prípojok týchto IS na pozemok vlastníka
  • dažďová kanalizácia a miestne komunikácie