Zadávateľ projektu

Ing. arch. Ján Kunec

Doba realizácie

2 roky

Lokalita

Prešov

Cena realizácie