Zadávateľ projektu

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

Doba realizácie

7 mesiacov

Lokalita

Župčany

Cena realizácie

228.322,72 €

Rozsah stavby:

  • Ústredné kúrenie
  • Plynoinštalácia
  • ZTI
  • Dažďová kanalizácia
  • Splášková kanalizácia
  • Požiarny rozvod, preložka + dopojenie
  • Regulačná stanica